Statuten en huisregels


Huisregels van de Solvay Kring


Deze huisregels werden met zorg opgesteld om tegen eender
welke soort van ongepast gedrag op te treden. De Solvay Kring wil
hiermee een veilige ruimte creëren voor haar leden en voor de
bezoekers van haar activiteiten. Deze huisregels gelden voor alle
leden en deelnemers, op activiteiten van de vereniging zowel op de
terreinen van de Vrije Universiteit Brussel als op verplaatsing.Eerste hulp bij grensoverschrijdend gedrag


Het spijt ons diep om te horen dat u slachtoffer bent geworden van grensoverschrijdend gedrag op onze campus. U staat er echter niet alleen voor. Op de website van de VUB kunt u de eerste stappen naar hulp zetten.

Vond het grensoverschrijdend gedrag plaats op één van onze activiteiten of is er volgens u mogelijks een lid van de Solvay Kring bij de feiten betrokken? Dan kan u er ook voor kiezen om intern een anonieme melding te maken. Deze meldingen worden in alle discretie en zeer kritisch behandeld door het kernbestuur en de aangewezen vertrouwenspersonen. Vervolgens zal er -volgens de bovenstaande huisregels- beslist worden om intern of in samenspraak met de VUB actie te ondernemen.


Bron: vub.be